“Event Sponsorluğu” Etkinliklerinizi Daha Geniş Kitlelere Ulaştırın

Event Sponsorluğu

Etkinliklerinizi Destekleyen İşbirlikleri Kurun

Event sponsorluğu, bir organizasyonun veya etkinliğin finansal olarak desteklenmesini sağlayan önemli bir işbirliği türüdür. İşte Event Sponsorluğu hakkında alt başlıklar:

 1. Sponsorluk Türleri ve Seviyeleri
  • Başlıca Sponsorluk Seviyeleri: Baş, ana, altın, gümüş, bronz gibi farklı sponsorluk seviyeleri.
  • Ürün veya Hizmet Sponsorluğu: Belirli ürün veya hizmetlerin sponsorluğu.
 2. Sponsor Seçimi ve Hedef Belirleme
  • Potansiyel Sponsorların İncelenmesi: Sponsorluk yapabilecek şirketleri ve markaları değerlendirme.
  • Sponsorluk Hedefleri: Sponsorlukla elde etmek istediğiniz hedefleri belirleme (marka görünürlüğü artırma, yeni müşteri kazanma, vb.).
 3. Sponsorluk Anlaşmaları ve İçerik Oluşturma
  • Sponsorluk Anlaşmaları: Sponsorluk anlaşmalarının yazılması ve onaylanması.
  • Ortak İçerik Oluşturma: Sponsorla etkinlikle ilgili içeriklerin üretilmesi.
 4. Sponsorluk Etkinlikleri ve Katılım
  • Sponsor Standları ve Alanları: Sponsorların etkinlikte sergi alanları kurması.
  • Sponsor İşbirlikleri: Sponsorlarla işbirliği içinde özel etkinlikler düzenleme.
 5. Sponsorluk İzleme ve Değerlendirme
  • Sponsorluk Geri Bildirimi: Sponsorlardan etkinlik sonrası geri bildirim alınması.
  • Sponsorluk Değerlendirmesi: Sponsorlukun etkisini ölçme ve gelecekteki sponsorluk anlaşmalarını geliştirme.
 6. Sosyal Medya ve Tanıtım
  • Sosyal Medya Paylaşımları: Sponsorların etkinlikle ilgili sosyal medya kampanyaları.
  • Basın ve Medya İlişkileri: Sponsorların basında yer almasını sağlama.
 7. Sponsor Hakları ve Karşılıklar
  • Sponsor Hakları: Sponsorların etkinlikle ilgili hakları ve ayrıcalıkları.
  • Karşılıklar ve Değerler: Sponsorların ne tür değerlerle karşılık geldiğinin açıkça belirtilmesi.
 8. Sürdürülebilir Sponsorluk İlişkileri
  • Uzun Vadeli İşbirlikleri: Uzun vadeli sponsorluk ilişkileri kurma stratejileri.
  • Sponsor Teşekkürleri: Sponsorlara teşekkür etmek için etkinlik sonrası etkinlikler.

Event sponsorluğu, etkinliklerin başarısını finansal ve pazarlama açısından artırabilen önemli bir kaynaktır. Bu alt başlıklar, etkinlik sponsorluğu stratejilerini planlarken ve uygularken dikkate almanız gereken önemli unsurları yansıtır.

CPM İstanbul Reklam Ajansı: Etkinliklerinizi Güçlendirmek İçin Stratejik Sponsorluk Çözümleri

CPM İstanbul Reklam Ajansı, etkinliklerinizi finansal olarak destekleyen ve markanızın görünürlüğünü artıran stratejik sponsorluk çözümleri sunar. İşte CPM İstanbul’un Event Sponsorluğu hakkındaki alt başlıklar:

 1. Sponsorluk Türleri ve Seviyeleri
  • Sponsorluk Seviyeleri: Baş, ana, altın, gümüş, bronz gibi farklı sponsorluk seviyelerinin belirlenmesi.
  • Ürün veya Hizmet Sponsorluğu: Belirli ürün veya hizmetlerin etkinlikle ilişkilendirilmesi.
 2. Sponsor Seçimi ve Hedef Belirleme
  • Potansiyel Sponsorların Analizi: Sponsorluk yapabilecek şirketlerin ve markaların belirlenmesi.
  • Sponsorluk Hedefleri: Sponsorlukla elde etmek istediğiniz özel hedeflerin tanımlanması (örneğin, marka bilinirliğini artırmak, yeni müşteriler çekmek).
 3. Sponsorluk Anlaşmaları ve İçerik Oluşturma
  • Sponsorluk Anlaşmaları: Sponsorluk anlaşmalarının hazırlanması ve onaylanması.
  • Ortak İçerik Üretimi: Sponsorlarla etkinlikle ilgili içeriklerin geliştirilmesi.
 4. Sponsorluk Etkinlikleri ve Katılım
  • Sponsor Standları ve Alanları: Sponsorların etkinlikte özel sergi alanları kurması.
  • Sponsor İşbirlikleri: Sponsorlarla birlikte özel etkinliklerin düzenlenmesi.
 5. Sponsorluk İzleme ve Değerlendirme
  • Sponsorluk Geri Bildirimleri: Sponsorlardan etkinlik sonrası geri bildirimlerin alınması.
  • Sponsorluk Etkinliği Değerlendirmesi: Sponsorluğun etkisinin ölçülmesi ve gelecekteki sponsorluk anlaşmalarının geliştirilmesi.
 6. Sosyal Medya ve Tanıtım
  • Sosyal Medya Kampanyaları: Sponsorlarla birlikte etkinlikle ilgili sosyal medya kampanyalarının yürütülmesi.
  • Basın ve Medya İlişkileri: Sponsorların basında ve medyada daha fazla görünürlüğü için çalışmalar.
 7. Sponsorluk Hakları ve Karşılıklar
  • Sponsorluk Hakları: Sponsorların etkinlikle ilgili haklarının belirlenmesi.
  • Karşılıklar ve Değerler: Sponsorların ne tür değerlerle ödüllendirileceğinin açıkça tanımlanması.
 8. Sürdürülebilir Sponsorluk İlişkileri
  • Uzun Vadeli İşbirlikleri: Uzun vadeli sponsorluk ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi stratejileri.
  • Sponsor Teşekkürleri: Sponsorlara teşekkür etmek ve onları gelecekteki işbirliklerine davet etmek için etkinlik sonrası etkinlikler.

CPM İstanbul Reklam Ajansı, etkinliklerinizi güçlendirmek ve başarıyı artırmak için stratejik sponsorluk çözümleri sunar. Bu alt başlıklar, etkinlik sponsorluğu stratejinizi oluştururken ve uygularken dikkate almanız gereken önemli unsurları yansıtır.