“Lansman Planlaması” Yeni Başlangıç İçin Detaylı Adımlar

Lansman Planlaması

Yeni Başlangıç İçin Detaylı Adımlar

Bir lansman planlaması, yeni bir ürünün, hizmetin veya etkinliğin başarıyla tanıtılması ve duyurulması için adım adım planlanmış stratejik bir süreçtir. İşte Lansman Planlaması hakkında alt başlıklar:

 1. Hedef Belirleme ve Analiz
  • Lansman Amaçları: Lansmanın temel hedeflerinin ve başarılacak sonuçların belirlenmesi.
  • Hedef Kitle Tanımlaması: Lansmanın hangi kitleye yönelik olduğunun detaylı olarak analiz edilmesi.
 2. Rekabet ve Pazar Araştırması
  • Rakip İncelemesi: Benzer ürünler, hizmetler veya etkinlikler sunan rakiplerin analizi.
  • Pazar Fırsatları: Pazarın mevcut durumu ve fırsatlarının değerlendirilmesi.
 3. Strateji ve Mesaj Oluşturma
  • Lansman Teması ve Mesajlar: Lansmanın ana temasının ve iletilerinin belirlenmesi.
  • Hikaye Anlatımı: Ürünün veya etkinliğin hikayesinin çekici bir şekilde oluşturulması.
 4. Takvim ve Zaman Çizelgesi
  • Lansman Tarihi ve Saati: Lansmanın tarihinin ve zamanının belirlenmesi.
  • Lansman Takvimi: Lansman için yapılması gereken tüm adımların ve etkinliklerin planlanması.
 5. Pazarlama ve İletişim Stratejileri
  • Pazarlama Kanalları: Hangi pazarlama kanallarının (sosyal medya, e-posta, basın, reklamlar, vb.) kullanılacağının belirlenmesi.
  • Lansman İletişim Planı: Lansmanın nasıl duyurulacağının detaylı bir şekilde planlanması.
 6. İçerik ve Materyal Hazırlığı
  • Görsel ve İçerik Üretimi: Lansman için gerekli görsel ve metin içeriklerinin hazırlanması.
  • Lansman Materyalleri: Kampanya için kullanılacak materyallerin (afişler, broşürler, videolar) tasarlanması.
 7. Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri
  • Basın Bültenleri ve Medya İlişkileri: Lansmanın medya aracılığıyla nasıl tanıtılacağının planlanması.
  • Medya İlişkileri Stratejisi: Medya ve basınla yakın iletişim stratejileri.
 8. İzleme ve Geri Bildirim
  • Kampanya Performansının İzlenmesi: Lansmanın performansının düzenli olarak izlenmesi ve analiz edilmesi.
  • Katılımcı Geri Bildirimi: Lansmana katılanların geri bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi.

Lansman planlaması, yeni bir ürünün, hizmetin veya etkinliğin başarılı bir şekilde tanıtılması için kritik bir adımdır. Bu alt başlıklar, lansman planınızı ayrıntılı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

CPM İstanbul Reklam Ajansı: Yeni Başlangıçlar İçin Kesin Bir Lansman Planı

CPM İstanbul Reklam Ajansı, yeni ürünler, hizmetler veya etkinlikler için başarılı lansman planlamaları yapar ve uygular. İşte CPM İstanbul’un Lansman Planlaması çalışmalarının alt başlıkları:

 1. Hedeflerin Netleştirilmesi
  • Lansman Amaçları: Lansmanın temel hedeflerinin ve başarılacak sonuçların kesin bir şekilde tanımlanması.
  • Ölçülebilir KPI’lar: Lansmanın başarısını izlemek için kullanılacak anahtar performans göstergelerinin (KPI’lar) belirlenmesi.
 2. Hedef Kitlenin Tanımlanması ve Segmentasyonu
  • Hedef Kitle Analizi: Lansmanın hangi kitleye yönelik olduğunun detaylı bir şekilde belirlenmesi.
  • Segmentasyon: Hedef kitlenin ilgi alanlarına, yaş gruplarına veya demografik faktörlere göre segmentlere ayrılması.
 3. Rekabet Analizi ve Pazar Araştırması
  • Rakip İncelemesi: Benzer ürünler, hizmetler veya etkinlikler sunan rakiplerin analizi.
  • Pazar Fırsatları: Pazarın mevcut durumu ve fırsatların araştırılması.
 4. Strateji ve Mesaj Oluşturma
  • Lansman Teması ve Mesajlar: Lansmanın ana temasının ve iletilerinin net bir şekilde belirlenmesi.
  • Hikaye Anlatımı: Ürün veya etkinliğin hikayesinin etkili bir şekilde oluşturulması.
 5. Takvim ve Zaman Çizelgesi
  • Lansman Tarihi ve Saati: Lansmanın yapılacağı tarih ve saatin belirlenmesi.
  • Lansman Takvimi: Lansman için gereken adımların ve etkinliklerin tarihleri ve süreçleriyle planlanması.
 6. Pazarlama ve İletişim Stratejileri
  • Pazarlama Kanalları: Hangi pazarlama kanallarının (sosyal medya, e-posta, basın, reklamlar, vb.) kullanılacağının detaylı planlaması.
  • Lansman İletişim Planı: Lansmanın nasıl duyurulacağının ayrıntılı planı.
 7. İçerik ve Materyal Hazırlığı
  • Görsel ve İçerik Üretimi: Lansman için gerekli görsel ve metin içeriklerinin hazırlanması.
  • Lansman Materyalleri: Lansmanın etkili tanıtımını yapacak materyallerin tasarlanması.
 8. Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri
  • Basın Bültenleri ve Medya İlişkileri: Lansmanın medya aracılığıyla nasıl tanıtılacağının detaylı planlanması.
  • Medya İlişkileri Stratejisi: Medya ve basınla etkili iletişim stratejilerinin oluşturulması.
 9. İzleme ve Geri Bildirim
  • Kampanya Performansının İzlenmesi: Lansmanın performansının düzenli olarak izlenmesi ve ölçülmesi.
  • Katılımcı Geri Bildirimi: Lansmana katılanların geri bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi.

Lansman planlaması, yeni bir ürünün, hizmetin veya etkinliğin başarılı bir şekilde tanıtılması için önemli bir adımdır. Bu alt başlıklar, lansman planınızı ayrıntılı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacaktır