“Lansman Kampanyası” Yeni Bir Başlangıç İçin Hazır Olun

Lansman Kampanyası

Yeni Bir Başlangıç İçin Hazır Olun

Bir lansman kampanyası, yeni bir ürün, hizmet veya etkinliğin başlangıcını duyurmak ve tanıtmak için kullanılan stratejik bir pazarlama girişimidir. İşte Lansman Kampanyası hakkında alt başlıklar:

 1. Lansman Öncesi Hazırlık

  • Stratejik Lansman Hedefleri: Lansman kampanyasının temel hedeflerinin belirlenmesi.
  • Hedef Kitle Belirleme: Lansmanın hangi kitleye yönelik olduğunun tanımlanması.
 2. Kampanya Stratejisi ve Planlama

  • Kampanya Teması ve Mesajları: Lansmanın ana temasının ve iletilerinin oluşturulması.
  • Kampanya Kanalları: Hangi pazarlama kanallarının kullanılacağının belirlenmesi (örneğin, sosyal medya, e-posta, basın, vb.).
 3. Kreatif ve İçerik Üretimi

  • Görsel ve Video İçerikler: Kampanyanın görsel ve video içeriklerinin hazırlanması.
  • Lansman Materyalleri: Kampanya için kullanılacak materyallerin (broşürler, afişler, reklamlar) tasarlanması.
 4. Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama

  • Sosyal Medya Stratejisi: Lansman kampanyasının sosyal medya platformları üzerindeki nasıl yürütüleceğinin planlanması.
  • Dijital Reklamlar: Hedef kitleye ulaşmak için dijital reklamların oluşturulması ve yönetimi.
 5. Halkla İlişkiler ve Basın İlişkileri

  • Basın Bültenleri ve Medya İlişkileri: Lansmanın medya aracılığıyla nasıl tanıtılacağının planlanması.
  • Basın Toplantıları ve Etkinlikler: Medya ve basın ile yakın temas halinde olma stratejileri.
 6. E-posta ve Doğrudan Pazarlama

  • E-posta Kampanyaları: Lansmanın hedef kitleye e-posta yoluyla nasıl duyurulacağının planlanması.
  • Doğrudan Posta Kampanyaları: Materyallerin fiziksel posta yoluyla potansiyel müşterilere ulaştırılması.
 7. İzleme ve Analiz

  • Kampanya Performansı İzleme: Kampanyanın etkisini izleme ve ölçme.
  • Geribildirim ve İyileştirmeler: Kampanyanın sonuçlarına dayalı olarak iyileştirmeler yapma stratejileri.
 8. Lansman Günü ve Sonrası

  • Lansman Etkinliği: Lansman gününün ve etkinliklerinin düzenlenmesi.
  • Lansman Sonrası Devam Edilen İletişim: Kampanyanın başarısını sürdürmek için iletişim stratejileri.

Lansman kampanyası, yeni bir başlangıcın etkili bir şekilde duyurulması için önemli bir adımdır. Bu alt başlıklar, lansman kampanyanızı başarılı bir şekilde planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olacaktır.

CPM İstanbul Reklam Ajansı: Lansman Kampanyalarıyla Yenilikleri Duyurun

CPM İstanbul Reklam Ajansı, yeni ürünler, hizmetler veya etkinlikler için etkili lansman kampanyaları tasarlar ve yürütür. İşte CPM İstanbul’un Lansman Kampanyası çalışmalarının alt başlıkları:

 1. Stratejik Lansman Hedefleri
  • Lansman Amaçları: Lansmanın ana hedeflerinin ve amaçlarının net bir şekilde tanımlanması.
  • Hedef Kitle Belirleme: Lansmanın hangi kitleye yönelik olduğunun belirlenmesi.
 2. Kampanya Stratejisi ve Planlama
  • Kampanya Teması ve Mesajları: Lansmanın ana temasının ve iletilerinin oluşturulması.
  • Kampanya Kanalları: Hangi pazarlama kanallarının kullanılacağının belirlenmesi (örneğin, sosyal medya, e-posta, basın, reklamlar).
 3. Kreatif ve İçerik Üretimi
  • Görsel ve Video İçerikler: Kampanyanın görsel ve video içeriklerinin hazırlanması.
  • Lansman Materyalleri: Kampanya için kullanılacak materyallerin (afişler, broşürler, reklamlar) tasarlanması.
 4. Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama
  • Sosyal Medya Stratejisi: Kampanyanın sosyal medya platformları üzerindeki nasıl yürütüleceğinin planlanması.
  • Dijital Reklam Stratejileri: Hedef kitleye dijital reklamlar yoluyla nasıl ulaşılacağının belirlenmesi.
 5. Halkla İlişkiler ve Basın İlişkileri
  • Basın Bültenleri ve Medya İlişkileri: Lansmanın medya aracılığıyla nasıl tanıtılacağının planlanması.
  • Basın Toplantıları ve Etkinlikler: Medya ile yakın temas halinde olma stratejileri.
 6. E-posta ve Doğrudan Pazarlama
  • E-posta Kampanyaları: Lansmanın hedef kitleye e-posta yoluyla nasıl duyurulacağının planlanması.
  • Doğrudan Posta Kampanyaları: Materyallerin fiziksel posta yoluyla potansiyel müşterilere ulaştırılması.
 7. İzleme ve Analiz
  • Kampanya Performansı İzleme: Kampanyanın etkisini izleme ve ölçme.
  • Geribildirim ve İyileştirmeler: Kampanyanın sonuçlarına dayalı olarak iyileştirmeler yapma stratejileri.
 8. Lansman Günü ve Sonrası İletişim
  • Lansman Etkinliği: Lansmanın düzenlenmesi ve etkinliklerin yönetimi.
  • Lansman Sonrası Devam Edilen İletişim: Kampanyanın başarısını sürdürmek için iletişim stratejileri.

CPM İstanbul Reklam Ajansı, lansman kampanyalarınızın başarılı olması için stratejik bir yaklaşım sunar. Bu alt başlıklar, lansman kampanyanızı etkili bir şekilde planlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacaktır.