“Lansman Süreci” Başarıya Giden Yolda Adımlar

Lansman Süreci

Başarıya Giden Yolda Adımlar

Bir ürünün, hizmetin veya etkinliğin başarılı bir şekilde lansmanı, dikkatlice planlanmış bir süreci gerektirir. İşte Lansman Süreci hakkında alt başlıklar:

 1. Lansmanın Amaçları ve Hedefleri
  • Ana Lansman Hedefleri: Lansmanın temel amacı nedir? Örneğin, yeni bir ürünün tanıtımı, marka bilinirliğinin artırılması veya pazar payının büyütülmesi gibi.
  • Belirli Hedefler: Lansmanın başarılı olabilmesi için belirlenen özel hedefler nelerdir?
 2. Hedef Kitlenin Tanımlanması ve Segmentasyonu
  • Hedef Kitlenin Belirlenmesi: Lansman ile ulaşmak istediğiniz hedef kitlenin tanımlanması.
  • Demografik ve Psikografik Segmentasyon: Hedef kitlenin demografik özellikleri (yaş, cinsiyet) ve psikografik özellikleri (ilgi alanları, yaşam tarzları) hakkında ayrıntılı analiz.
 3. Lansman Stratejisi ve Planlaması
  • Stratejik Yaklaşım: Lansmanın nasıl bir stratejiye dayandığının belirlenmesi.
  • Lansman Planı: Lansmanın adım adım nasıl gerçekleştirileceğinin ayrıntılarıyla planlanması.
 4. Lansmanın Zamanlaması
  • Lansman Tarihi: Ürünün, hizmetin veya etkinliğin ne zaman piyasaya sürüleceğinin ve tanıtılacağının belirlenmesi.
  • Ön Lansman Hazırlıkları: Lansman öncesinde yapılacak tüm hazırlıkların zamanlamasının belirlenmesi.
 5. Kreatif İçerik Üretimi
  • Görsel ve Metin İçerikleri: Etkileyici ve ilgi çekici görsel ve metin içeriklerinin üretilmesi (videolar, afişler, reklam metinleri).
  • Hikaye Anlatımı: Lansmanın hedef kitlesi ile duygusal bağ kurabilecek bir hikaye ile içeriklerin desteklenmesi.
 6. Lansman Tanıtımı ve Pazarlama Stratejileri
  • Pazarlama Kanalları: Hangi pazarlama kanallarının (sosyal medya, e-posta, basın gibi) kullanılacağının belirlenmesi.
  • Medya İletişimi: Basın bültenleri, röportajlar ve medya ilişkilerinin yönetimi.
 7. Lansman Etkinlikleri ve Etkinlik Yönetimi
  • Etkinliklerin Planlanması: Lansman sırasında yapılacak etkinliklerin (çevrimiçi veya çevrimdışı) planlanması.
  • Katılımcı Yönetimi: Etkinliklere katılacak kişilerin davet edilmesi ve yönetilmesi.
 8. İzleme ve Performans Değerlendirmesi
  • Başarı Metrikleri: Lansmanın başarısını ölçmek için kullanılan anahtar performans göstergelerinin (KPI’lar) belirlenmesi.
  • Düzenli Değerlendirmeler: Lansman sürecinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde ayarlamaların yapılması.

Lansman süreci, yeni bir ürünün, hizmetin veya etkinliğin başarıya ulaşması için hayati öneme sahip bir adımdır. Bu alt başlıklar, lansman sürecinizi ayrıntılı bir şekilde planlamanıza yardımcı olacaktır.

CPM İstanbul Reklam Ajansı: Başarıya Giden Lansman Süreci

CPM İstanbul Reklam Ajansı, yeni ürünlerin, hizmetlerin veya etkinliklerin başarılı bir şekilde tanıtılması ve lansmanının yapılması için etkili bir süreç sunar. İşte CPM İstanbul’un Lansman Süreci çalışmalarının alt başlıkları:

 1. Lansmanın Amaçları ve Hedefleri
  • Ana Lansman Hedefleri: Lansmanın temel amacı nedir? Örneğin, yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi, marka bilinirliğinin artırılması veya satışların artırılması gibi.
  • Belirli Hedefler: Lansmanın başarılı olabilmesi için özel hedefler nelerdir?
 2. Hedef Kitlenin Tanımlanması ve Segmentasyonu
  • Hedef Kitlenin Belirlenmesi: Lansman ile ulaşmak istediğiniz hedef kitlenin tanımlanması.
  • Demografik ve Psikografik Segmentasyon: Hedef kitlenin demografik özellikleri (yaş, cinsiyet) ve psikografik özellikleri (ilgi alanları, yaşam tarzları) hakkında ayrıntılı analiz.
 3. Lansman Stratejisi ve Planlaması
  • Stratejik Yaklaşım: Lansmanın nasıl bir stratejiye dayandığının belirlenmesi.
  • Lansman Planı: Lansmanın adım adım nasıl gerçekleştirileceğinin ayrıntılarıyla planlanması.
 4. Lansmanın Zamanlaması
  • Lansman Tarihi: Ürünün, hizmetin veya etkinliğin ne zaman piyasaya sürüleceğinin ve tanıtılacağının belirlenmesi.
  • Ön Lansman Hazırlıkları: Lansman öncesinde yapılacak tüm hazırlıkların zamanlamasının belirlenmesi.
 5. Kreatif İçerik Üretimi
  • Görsel ve Metin İçerikleri: Etkileyici ve ilgi çekici görsel ve metin içeriklerinin üretilmesi (videolar, afişler, reklam metinleri).
  • Hikaye Anlatımı: Lansmanın hedef kitlesi ile duygusal bağ kurabilecek bir hikaye ile içeriklerin desteklenmesi.
 6. Lansman Tanıtımı ve Pazarlama Stratejileri
  • Pazarlama Kanalları: Hangi pazarlama kanallarının (sosyal medya, e-posta, basın gibi) kullanılacağının belirlenmesi.
  • Medya İletişimi: Basın bültenleri, röportajlar ve medya ilişkilerinin yönetimi.
 7. Lansman Etkinlikleri ve Etkinlik Yönetimi
  • Etkinliklerin Planlanması: Lansman sırasında yapılacak etkinliklerin (çevrimiçi veya çevrimdışı) planlanması.
  • Katılımcı Yönetimi: Etkinliklere katılacak kişilerin davet edilmesi ve yönetilmesi.
 8. İzleme ve Performans Değerlendirmesi
  • Başarı Metrikleri: Lansmanın başarısını ölçmek için kullanılan anahtar performans göstergelerinin (KPI’lar) belirlenmesi.
  • Düzenli Değerlendirmeler: Lansman sürecinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde ayarlamaların yapılması.

Lansman süreci, yeni bir ürünün, hizmetin veya etkinliğin başarıyla tanıtılması için hayati bir adımdır. Ayrıca, bu alt başlıklar, lansman sürecinizi ayrıntılı bir şekilde planlamanıza yardımcı olacaktır.